Arbetets museum

Arbetets museumArbetets museum ligger i Norrköping och är ett museum så väl som en mötesplats fokuserad på människan, arbetet och livet. Här ställs frågor istället för att ge enkla svar. Arbetets museum vill finns till för att inspirera till egna funderingar, diskussioner och tankar. Det är ett samtidsmuseum som lagt stort fokus på arbete och arbetsliv. Som utgångspunkt har detta museum tagit fasta på att alla människors liv är värt att berätta om och det med både bilder och ord. Kärnvärdet är Alla människors lika värde, som styr planeringen på detta museum. Här finns utställningar, seminarier och mycket mer som baseras på arbete, genus, klass, makt, generation och etnicitet.

På detta museum, som öppnades 1991, så sker en samverkan över traditionella gränser där man förenar samhällsdebatt med konstnärlig gestaltning och vetenskaplig dokumentation. Det sker många stora projekt här som knyts samman med forskare, konstnärer och olika organisationer. Museet har ett arkiv som innehåller mängder av material så som minnesinsamlingar och dokumentationsprojekt. Man räknar med att det finns över 2600 intervjuer, berättelse och fotodokumentationer.

Utställningar

Utställningarna som finns på detta museum är inte de vanliga man kan se på andra ställen. Här är det inte föremål man lägger fokus på, utan det är personers minnen och deras historier man vill visa. Dessa samlas in och berättas sedan genom bilder och ord. Utställningarna handlar om vardagsliv och arbete så väl som om industrisamhällets kulturarv och det mångkulturella samhället. Frågor så som manligt och kvinnligt, demokrati, mänskliga rättigheter med mera tas upp.

Arbetets museum är en stiftelse och dess huvudmän är LO, TCO, ABF, KF och Sensus Studieförbund som du kan läsa mer om på fackforeningar.com. Driften av museet bekostas av bidrag från staten, olika projektmedel samt kommersiell verksamhet. Museet ligger i byggnaden Strykjärnet, på Laxholmen i Motala ström. Detta hus byggdes redan 1916-1917 och har under flera decennier haft tygindustrin inhyst. Idag är Strykjärnet skyddat som ett byggnadsminne.

Arbetets museum är till för alla och det finns saker att göra och upptäcka för alla åldrar. Det finns något för både vuxna och barn. Bland annat finns museideckarna som är en upptäcktsfärd för barnen så väl som att man på loven kan delta i extra aktiviteter. För vuxna finns debatter, kulturkvällar, seminarier och konferenser.

På arbetes museum finns det även en restaurang så väl som ett café om ni vill äta något under ert besök. Det finns även en butik, som säljer roliga leksaker, smarta köksprylar och svenska designklassiker.