Sveriges Fängelsemuseum

Åk till Gävle för att uppleva Sveriges mest fängslande museum. Ett museum som ligger i ett gammalt fängelse och som visar upp hur det var att vara fånge i Sverige på 1500-talet och framåt.

Museet har både permanenta utställningar, temautställningar samt mobila som ställs ut på andra orter. De två permanenta utställningarna som museet erbjuder är:

1500-1800

Det finns alltid två utställningar på museet. Den ena heter ”Androm till Skräck och varnagel”. Denna har fokuserat på tiden då man skulle skona sina brott genom att skämmas inför offentligheten. Sveriges FängelsemuseumDet handlade om att med kropps- och skamstraff få den dömde att ångra sina brott för att förhoppningsvis inte göra om det. Straff kunde vara att sitta i skamstocken, stå vid skampålen eller tuktas. De som hade varit allt för olydiga fick helt enkelt skona sina synder med sitt liv.

I utställningen finns även fånghålan som var det första som användes som fängelse på denna plats. En håla från mitten av 1500-talet.

1800-1986

Under lång tid gick fängelset i Gävle under smeknamnet ”Hotell Hamilton”. Därav har även museets andra permanenta utställning detta namn, även om man då även lagt på 2.0 i namnet för att visa att en viss uppdatering har skett. Fokus är på 1800-talets stora förändring inom fängelseväsendet då man bestämde sig för att varje fånge skulle bo i en cell. Beslut togs även att man inte längre skulle ha skam- och kroppsstraff. Nu var det istället isolering som var medlet för att få fången att ångra sig. En isolering som kunde vara upp till två år. På den tiden trodde man så mycket på isolering att man trodde att kriminalitet skulle vara utrotad inom 100 år. Överflödigt att säga att de inte hade rätt.

Fokus på utställningen är 1800-tal och en bit in på 1900-talet.