Statens historiska museum

I Stockholm ligger statens historiska museum. Museet är ett så kallat ansvarsmuseum. Det vill säga att dem tar sig ansvaret att ta hand om gamla arkeologiska fynd och gamla kyrkliga saker. I museets mycket berömda guldrum så finns mycket gamla saker bevarade. Där finns flera guldföremål från bronsåldern, järnåldern och medeltiden. Dessutom finns där även guldföremål bevarade från det trettioåriga kriget.museum i Stockholm

I det historiska museet kan du gå runt och titta på utställningar med flera tusen olika föremål från flera olika tidsåldrar. Museet tar dig tillbaka i tiden och låter dig förundras över de skapelser som våra förfäder gjorde. Statens historiska museum ger oss en inblick i hur det var förr med stora hål som vi själva får fylla i. Vi kan helt enkelt själva tolka historien beroende på hur vi uppfattar den och kan på sås ätt skapa en klar bild för oss själva.

Är du som så många andra intresserade av saker som skapats förr i tiden under de tidiga tidsåldrarna så är detta verkligen ett museum för dig. Här kan du vandra runt i timmar och titta på de olika föremålen som så troget bevarats.

Museet har bland annat bevarat väldigt många föremål från bronsåldern men har också valt att rekonstruera en del saker för att visa hur saker och ting var. Bland annat så finns där en rekonstruktion av den så kallade Granhammarsmannen redskapen han hade från 800- talet före Kristus. Han står troget i det historiska museet och visas upp.

Visst är det kul att få en inblick i hur det var förr och vad dem hade för saker som vi inte har idag. Det är också intressant att se ur stora förändringar som skett och det kan få oss att inblicka i vilka förändringar som kan tänkas komma i framtiden. Museum är ett bra sätt att få upptäcka historian och historia kan du absolut upptäcka på historiska museet i Stockholm.